รายการวิทยุ 03/05/61

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดรายการวิิทยุ ชื่อรายการ”การศึกษาเพื่อประชาชน” เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 06.00น.ถึง 06.30 น.ส่งกระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ดำเนินรายการโดยนายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ยังได้ถ่ายทอดสดทาง facebook Live : โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=434036143733435&id=100013811600586

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน