รายละเอียดการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ของ กศจ.สระแก้ว (เพิ่มเติม)

รายละเอียดการคัดเลือก 38 ค.(2) เพิ่มเติม