ร่วมการเดินแสดงแบบผ้าไทย

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ดร. ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานการศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว ร่วมการเดินแสดงแบบผ้าไทย เนื่องในงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ – วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานในพิธี