ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดวังใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานกฐินสามัคคี อำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีฯ  ทั้งนี้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมงานกฐินสามัคคีครั้งนี้ด้วย ณ วัดวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว