ร่วมต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายพินิจ สุขสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ “โครงการกล้วยรักษ์โลก” และเกษตรพอเพียงภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองกะพ้ออนุสรณ์