นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยมีกำหนดการ ดังนี้
– เวลา 05.45 น. ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสระแก้ว
– เวลา 06.09 น. ประกอบพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
– เวลา 07.45 น. ประกอบพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
– เวลา 08.45 น. ประพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมปางสีดา

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น