วันที่ 23 ตุลาคม 2562  นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พระปิยมหาราช) ณ หน้าลานพระอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรรพันธ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน  ซึ่งในภาคเช้าตั้งแต่เวลา 06:00 น. ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน 57 รูป และประธานได้ทอดผ้าไตรจำนวน 10 รูป จากนั้นได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป

ต่อมาในเวลา 08:00 น. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุราธิคุณ ร่วมกับข้าราชการในจังหวัดสระแก้ว และประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา