วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสมเกียรติ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้
//ช่วงเช้าเริ่มเวลา 07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลฯ
จากนั้นเวลา 8:15 น ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมปางสีดาจังหวัดสระแก้วร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้ว และในช่วงเย็น เวลา 18.30 น.ได้มอบหมายให้นายสาคร โห้วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวพิมพ์สาย จึงตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา