วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์ อนุโมทนาถวายอดิเรก และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป
    จากนั้นเวลา 09:00 น ณ หอประชุมปางสีดาจังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีข้าราชการทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา