วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็น ประธาน ซึ่งในการจัดงานประกอบด้วย

  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
  • พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป
  • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  • พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและกล่าวคำปฏิญาณ
  • กิจกรรมจิตอาสา

รุ่งตะวัน โรจนธระณาวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา