ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจากโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ที่มาร่วมร้องเพลงอวยพรและส่งความสุข เนื่องในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเสมาบรูพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว