สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ เป็นประธาน และมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีสถานศึกษาจากสังกัดในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 แห่ง รวม 948 คน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา