วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด นำพวงมาลาเข้าร่วมถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานอนุสาวรีย์สวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ ครู ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีฯ โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยในอดีตกาล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระแก้วจึงจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นเพื่อรำลึกถึงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเคยเสด็จยกทัพและตั้งค่ายพักแรม ณ บริเวณค่ายพระทำนบ สวนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วและตั้งค่ายพักแรม ณ บริเวณค่ายพระทำนบ สวนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน