วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับข้าราชการในจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน