วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม และมี ดร. ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 13 คน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน
  

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา