ดร. ไสว สารีบท ศธจ.สระแก้ว(เดิม) เดินทางไปรับ ตำแหน่ง รอง ศธภ.๒(ใหม่)

สอบถามได้ค่ะ