วันที่ 3 เมษายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ สระแก้ว-สระขวัญ สวนสาธารณะและสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้วทุกหน่วยงาน โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา