วันที่ 6 เมษายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระแก้ว ณ สระแก้ว-สระขวัญ

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระแก้ว ณ สระแก้ว-สระขวัญ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน และมีข้าราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้วร่วมพิธีกว่า 2,000 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน