วันปิยมหาราช ปี 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายไสว สารีบทศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (พระปิยมหาราช) และร่วมพิธีถวายบังคม พร้อมด้วยถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้วร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ของจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน