วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06:00 น.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และต่อมาในเวลา 8:00 น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา