วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี แสดงสัญลักษณ์ และร่วมกันติดริบบิ้นสีขาว