วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สรงน้ำพระพุทธรูปและ รดน้ำดำหัวต่อนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ณ หน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน