คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี 2561 โดยกำหนดสนามสอบ 2 สนาม ได้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วและโรงเรียนสระแก้ว ซึ่งดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2561 โดย อยู่ที่ผ่านการสอบในภาค ก และภาค ข จะได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในภาค ค วันที่ 1 กันยายน 2561 ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้ออกปฏิบัติตามหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากการทุจริตในการสอบ ในระหว่างทำการสอบวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนสระแก้ว เวลาประมาณ 10.00 น มีผู้เข้าสอบหญิงชื่อนางสาวถนิมมาศ พานิช ผู้เข้าเอกปฐมวัย มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเนื่องจากมีโรคประจำตัวจึงได้ขออนุญาตคณะกรรมการสอบเพื่อที่จะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยมีนายอำนวยพร ทรัพย์คง ประธานสนามสอบได้พิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากผู้เข้าสอบได้ทำข้อสอบเสร็จแล้ว ขณะเดียวกันนั้นนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วทราบ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้มาตรวจเยีายมสนามสอบโรงเรียนสระแก้วพอดี จึงได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการประจำสนามสอบ และในขณะที่กำลังประชุมหารือกันอยู่นั้น ก็ได้รับแจ้งจาก กรรมการกำกับห้องสอบอีกครั้งว่ามีผู้เข้าสอบหญิงชื่อนางสาว สิริวิภา ยารัมย์ ผู้เข้าสอบเอกชีววิทยา มีอาการอ่อนเพลียและหน้ามืด หลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จ เนื่องจากว่าในช่วงกลางคืนเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและไม่ได้พักผ่อน นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการจึงได้รีบไปที่เกิดเหตุด้วยความห่วงใย พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ตัวแทนไปเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลและอำนวยความสะดวกในการเข้ารักษาพยาบาล และได้กล่าวให้กำลังใจว่าขอให้พักรักษาตัวให้หายเพื่อที่จะได้กลับมาสอบในภาคบ่ายให้ทัน รับชมคลิปได้ที่ https://web.facebook.com/suksathikansakaeo/videos/852317881631882/

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ /รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา