วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 36 คน  ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค . จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมพบปะผู้มารายงานตัวในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา