นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ประชุมหารือข้อราชการ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้บรรยายการกำหนดแนวทางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งมีหัวข้อ การ พูดคุย ได้แก่
๑. การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๒. การ เกลี่ยอัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓. การแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา