ศธจ.สระแก้ว รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 71 อัตรา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 52 อัตรา ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดสระแก้ว จากการเปิดสอบทั้งสิ้น 53 อัตรา แต่เนื่องจากในสาขาวิชาดนตรีไทยไม่มีผู้สอบผ่าน จึงไม่มีการบรรจุแต่งตั้งในสาขาวิชานี้ และอีกส่วนหนึ่ง ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มีการรับรายงานตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล อีกจำนวน 19 คน
ซึ่งทำให้การบรรจุในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 71 อัตรา โดยนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศผู้ที่มารายงานตัวในครั้งนี้ และมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค. ได้มาพบปะและให้ความรู้ด้านสวัสดิการ กับผู้มาบรรจุใหม่ พร้อมด้วยนางโสภิต วนิชย์ถนอม นิติกรชำนาญการพิเศษ ก็ได้มาพบปะเพื่อให้ข้อมูลด้านกฎหมายและระเบียบราชการ แก่ผู้มาบรรจุในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน