ศธจ.สระแก้ว ร่วมงานสรงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุสระแก้ว ปี 61

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วม งานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้สูงอายุ ซึ่งจัดประเพณีสงกรานต์วิถีไทยจัดขึ้น ณ ศาลหลักเมืองสระแก้ว โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชน ร่วมงานกันอย่างมากมาย


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน