ศธจ.สระแก้ว ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 86 รูป หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จากนั้น ได้เข้าร่วมงานที่หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยภายในพิธีประกอบด้วย พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคล ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วย ผู้นำศาสนาคริสต์และอิสลาม กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัย และ พิธีมอบทุนการศึกษาโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จำนวน 354 ทุน ระดับประถมศึกษา 198 ทุนๆละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 94 ทุนๆละ 2,500 บาท และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 62 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 817,000 บาท เพื่อให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ขาดทุนทรัพย์
และในเวลา 18.00 น. เหล่าข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ก็ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความความจงรักภักดี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพร้อมด้วย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ / รายงาน

สอบถามได้ค่ะ