ศธจ.สระแก้ว ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน