ศธจ.สระแก้ว ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประกอบการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ได้แก่ 1) นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 2) นายภานุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 2 3) นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว 5) ดร.จักรพันธ์ นาน่วม ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว และนายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนประกอบการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565 รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองหาด,อำเภอวังสมบูรณ์,อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอเขาฉกรรจ์ โดยมีข้าราชการครูในพื้นที่ร่วมเยี่ยมนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน