วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกการภาค 9 ณ แคนดี้เฮาท์ รีสอร์ท ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จำนวน 10 คน และครู 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา