ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฐมนิเทศและให้โอวาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พศ. 2563 จำนวน 13 ราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พศ. 2563 ที่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 13 ราย
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ได้มีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ร่วมพบปะและให้โอวาทในการบรรจุครั้งนี้ด้วย
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน