วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายสาคร โห้วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน รวม 200 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านซับใหญ่,โรงเรียนบ้านทับใหม่,โรงเรียนบ้านวังรี,โรงเรียนบ้านเนินสะอาด,และโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ของมูลนิธิสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ซึ่งจังหวัดสระแก้วร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา