ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร เตรียมสอบนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร เตรียมสอบนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น 2 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.ระดับมปลายเข้าร่วมโครงการกว่า 600 คน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน