วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดและนักเรียนของจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เมืองทองธานี โดยได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม To be number one ของจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา