สถิติผู้สมัครสอบ วันที่ 17-7-63

สถิติผู้สมัครสอบ วันที่ 18-7-63

สถิติผู้สมัครสอบ วันที่ 19-7-63

สถิติผู้สมัครสอบ วันที่ 20-7-63

สถิติผู้สมัครสอบ วันที่ 21-7-63

สถิติผู้สมัครสอบ วันที่ 22-7-63

สถิติผู้สมัครสอบ วันที่ 23-7-63