สระแก้วรวมใจเป็นหนึ่ง เล่าถึงการศึกษา

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวนงค์นุช บุตรสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  ดำเนินรายการ SAKAEO  ONE TEAM Education Talk สระแก้วรวมใจเป็นหนึ่ง เล่าถึงการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน จากโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ร่วมเป็นแขกรับเชิญเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ Hugkan Learnmark ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Projec Based Learning) สามารถติดตามรายการ      ได้ทุกวันพุธ เวลา  ๑๐.๑๐-๑๑.๐๐ น. ทาง สวท.สระแก้ว FM ๑๐๓.๒๕ MHz.