วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 ณ อนุบาลวัดสระแก้ว ,โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว และ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการสอบแข่งขันฯ และให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมทั้งติดตามการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สอบแข่งขัน และการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

 

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา