สำนักงานกาชาดจังหวัดสระแก้วเปิดรับสมัครครูอาสาสอนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สำนักงานกาชาดจังหวัดสระแก้วเปิดรับสมัครครูอาสาสอนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วโทร 037-425117