สำนักงานกาชาดจังหวัดสระแก้วเปิดรับสมัครครูอาสาสอนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วโทร 037-425117

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา