สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด หนังสือดีเด่นประจำปี 2564 โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
http//:academic.obec.go.th

ข่าวที่ผ่านมา