สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งช่องทางติดต่อประสานงานราชการในช่วงสถานการร์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 6 หน่วยงานดังนี้
1.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.กรมบังคับคดี
5.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
6.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาในลิ้งค์นี้
 
http://www.bga.moe.go.th/2018/wp-content/uploads/2020/04/6727.pdf

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา