สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ. ศ. 2562 จำนวน 15 รายแต่ให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งว่า ก.ค.ศ. อยู่ระหว่างพิจารณาอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562
ทั้งนี้นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายดำรงค์ มูลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้มารายงานตัว และมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.มาพบปะและให้คำแนะนำในครั้งนี้ด้วย
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา