สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพาสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน