วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพาสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา