วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มีมติอนุมัติดำเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บัญชี สพป สระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 5 ราย ลำดับที่ 1-5 และบัญชี สพม.สระแก้ว จำนวน 2 ราย ลำดับที่ 1-2 โดยนายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางนัธนรินทร์ ปู่ชู ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา