รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวน สำหรับสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วโทร 092-456 3426 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว