สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรที่ดีและเหมาะสมสำหรับหน่วบงานที่สนใจสามารถยื่นแบบขอรับรางวัลและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว โทร037-425390 , 066 0428771

สอบถามได้ค่ะ