สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการ One teacher One product

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการ One teacher One product โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นได้
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว
โทร 037-425390, 0660428771