สื่อรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมรับชมสื่อรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1111451749325201&id=100013811600586