วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ออกติดตามคณะของนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ดร. บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการสุ่มตรวจโครงการอาหารกลาวัน ณโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งนายปราโมทย์ อัมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ได้กล่าวว่า “โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ม. 3 ซึ่งได้จัดโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างพอเพียง โดยได้จัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักต่างๆ มะนาว มะละกอ กล้วย และเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ เป็ด เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบอาหารกลางวันเพิ่มเติมจากงบประมาณของภาครัฐ ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร ในโครงการอาหารกลางวันฟรีทั้งโรงเรียน
อีกทั้งได้วางมาตรการให้ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน จัดทำอาหารให้นักเรียนอย่างพอเพียงและสะอาดถูกหลักอนามัย ครบ 5 หมู่ ซึ่งทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ (คลิกรับชมพร้อมมีคลิป)

รุ่งตะวัน โรจนธรธาวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา