เข้าประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

สอบถามได้ค่ะ